V úlohe dokonalých hostiteľov – vhodné privítanie, občerstvenie a komunikácia

Autor: Mgr. Tatiana Janoková, Publikované: 18. januára 2019

Očakávate návštevu? Blízku, vzdialenú či snáď pracovnú? Svedomito sa pripravte a všetky negatívne emócie nechajte stranou. Návšteva k vám zavítala pre upevnenie vzťahov a odľahčenú, ale zato slušnú konverzáciu. Preto jej venujte čo najväčšiu pozornosť a celkovú atmosféru sa snažte pozitívne udržiavať. Usaďte ich v pohodlnom a čistom prostredí. Veď predsa návšteva tu nie je na každý deň!

Rozdiel je predovšetkým v tom, či sa návšteva vopred ohlásila, alebo nie. V tom prvom prípade niet najmenšieho dôvodu na výhovorku. Len ak by ste naozaj z vážnych súkromných či zdravotných dôvodov museli stretnutie presunúť na iný termín. Vašou úlohou je za takých okolnosti slušne sa ospravedlniť a hneď aj poskytnúť niekoľko alternatívnych dátumov. Snáď sa aspoň v jednom z nich zhodnete.

Ak k vám prídu ohlásení hostia, v dostatočnom predstihu na to pripravte ostatných členov rodiny. Prevažne deti majú v takých situáciách tendenciu vystrájať, predvádzať sa či skákať dospelým do reči. Upozornite ich, aké správanie sa od nich vyžaduje po príchode známych či vzdialených príbuzných. Urobte tak v súkromí, nekarhajte, ani nezahanbujte ich pred návštevou. Takýmto zastrašovaním v nich len podporíte ďalšie negatívne reakcie.

Všetci členovia vo vašej domácnosti sú už teda oboznámení s návštevou. Ideálne by bolo, aby ste v danom čase boli všetci doma. Tak podporíte príjemnú a úctivú atmosféru. Domácnosť nech je uprataná a predsieň pripravená na ďalšie topánky a kabáty. Nachystajte dokonalé občerstvenie a pitie!

Ešte pred samotným usadením hostí ich zdvorilo všetci privítajte a prehoďte menšiu konverzáciu o ceste a momentálnej nálade. Doprajte im menší relax a uvoľnenie. Až potom sa pýtajte, že čo im máte ponúknuť a na čo majú chuť. Vy si ešte predtým pripravte pre návštevu malé občerstvenie. Rozhodne nie je už po príchode ohlásených návštev slušné odbiehať a pripravovať pokrmy.

Pestré servírovanie a odľahčená konverzácia?

Na misách by ste mali ponúknuť aj keď nie veľa, ale zato v rôznych chutiach a začo najlepšieho servírovania. Nech si každý návštevník nájde na stole to svoje obľúbené. Ak návšteva za vami dlhšie cestovala, ponúknite ich teplým obedom. Pritom ich usaďte za jedálenský stôl, nech sa cítia pohodlnejšie a váženejšie.

Ďalším kameňom úrazu sa po príchode návštevy môže stať nevhodná konverzácia, alebo celková nespokojnosť hostiteľa. Nikdy sa nepúšťajte do citlivých tém, akými sú napríklad politické, náboženské či iné spoločenské oblasti. Sú to názorové témy a každý si háji predsa to svoje presvedčenie. A ak už aj niekto zaháji jednu z tých alebo iných názorových tém, dajme každému priestor na prejav. Ako hostiteľ udržiavajme konverzáciu a celkovú atmosféru na priateľskej úrovni. Sme predsa kultivovaná spoločnosť a patrične sa tak aj správajme!

Foto: pixabay.com