Vylúčenie zodpovednosti

Magazín dianka.sk slúži ako informačné centrum. Dôrazne upozorňujeme každého návštevníka, že nezodpovedáme za akékoľvek problémy, ktoré môžu nastať skrz neaktuálny obsah stránky, alebo chybnými informáciami. Negarantujeme presnosť a vhodnosť článkov.

Obsah webových stránok dianka.sk má iba informačný charakter a funkciu.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam je vylúčená akákoľvek zodpovednosť prevádzkovateľa za ujmu akejkoľvek povahy, napríklad za vznik škody, ktorá by užívateľovi z uvedených informácií, napríklad v dôsledku spoliehania sa na ich správnosť, vznikla.

Ak potrebujete radu, na ktorú sa môžete 100% spoľahnúť, vyhľadajte skúseného odborníka.

Berte to, prosím, na vedomie.

Prevádzkovateľ ženského magazínu dianka.sk

Beka Media s.r.o.

Vyšehradská 12
Bratislava 851 06