Spektrum citových väzieb medzi matkou a dieťaťom

Autor: Mgr. Tatiana Janoková, Publikované: 12. februára 2019

Dieťa už v ranom veku vycíti každú emočnú tieseň, ktorá vzniká medzi ním a matkou. Dieťa potrebuje v prvom rade intenzívny pocit bezpečia. Chce sa pritúliť, nakŕmiť a kolísať v matkinom náručí. Nie však stále je situácia taká priaznivá. Vyplýva to z množstva okolitých situácií, ktoré narušujú pokojné dianie medzi matkou a bábätkom.

Nechcite byť dokonalými mamičkami! Také ani neexistujú. Jednoducho sa treba povzniesť aj nad plačom, vzdorom, či krikom svojich detí. V ranom veku sú schopné nadviazať len jediný spôsob komunikácie. Plačú. Keď sú hladné, smädné, potrebujú prebaliť alebo spať. Korigujme ich emočný vývin. Ako rodičia sme za to plne zodpovední. Preto by sme si mali všímať každú odchýlku, zmenu v správaní a prežívaní.

Citové väzby sú o to silnejšie, čím menej je odpieraný blízky kontakt s mamou. Niekedy to neumožňujú zdravotné okolnosti, či pracovná vyťaženosť. Keď príde na svet bábätko, všetko ostatné by malo ísť aspoň po dobu troch rokov bokom. Názory sú rôzne. Každé dieťa je jedinečné a základné citové väzby sa delia do štyroch skupín. V ktorej z nich vidíte to svoje bábo?

Nenahraditeľný je prvý kontakt hneď po pôrode

Nazýva sa bonding. Dieťa matke priložia na hruď a spoločne si s bábätkom užívajú prvé minúty. Táto väzba sa ďalej rozvíja dojčením, očným a hlasovým kontaktom. Myslíte si, že ste dieťaťu vytvorili bezpečnú, istú väzbu? Dieťa po odlúčení od matky vzdoruje okoliu. Odmieta cudzie kŕmenie, hru a utíšiť ho dokáže jedine mama. Takéto deti sú vo vyššom veku extrovertnejšie, komunikatívnejšie a ľahšie sa prispôsobujú okolitým zmenám. Na druhej strane deti s úzkostnou, vyhýbavou väzbou nie sú síce v ranom veku až tak naviazané na mamu, no vo vyššom vyhľadávajú samotu.

Do ďalšej kategórie sa radí odmietavý, až vzdorovitý citový vzťah dieťaťa a matky. Tu emócie veľmi kolíšu. Dieťa najprv veľmi lipne za matkou, no neskôr sa to zlomí v agresiu a bezmocnosť. Emócie celkovo kolíšu na oboch stranách. Sú nečitateľné a pre zdravý duševný vývin nevytvárajú dobré zázemie. V tom najvyššom stupni sa prejavuje protichodný a zmätený stav. Tento otvorený strach a náladovosť treba čo najskôr zmeniť v silné a obetavé puto medzi mamou a dieťaťom.

Foto: pixabay.com